23/02/2018

Ενημέρωση για τους υποψηφίους που υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση σχετικά με την επιβεβαίωση υποβολής της αίτησης

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους που υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα για την επιβεβαίωση της υποβολής ενδέχεται να πηγαίνει στην Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Spam). Παρακαλούμε θερμά τους υποψηφίους, μετά την υποβολή και πριν επικοινωνίσουν με την υπηρεσία, να ελέγξουν και τον συγκεκριμένο φάκελο του λογιαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους. 

 

14/02/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (Γ' Κύκλος)

"Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics(κωδ. ΟΠΣ 5007947)" και "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής(κωδ. ΟΠΣ 5007944)".

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση εδώ.

Υποβάλλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση εδώ. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30/03/2018

 

15/12/2017

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Α΄ΚΥΚΛΟΥ

Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους του Α' Κύκλου ότι σήμερα, Παρασκευή 15/12/2017, πραγματοποιήθηκε η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν από τους ωφελούμενους.

Καθώς η μεταφορά των επιδομάτων πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, οι ωφελούμενοι που έχουν είχαν δηλώσει λογαριασμό άλλης τράπεζας εκτός της Τράπεζας Πειραιώς, θα δουν τα χρήματα στο λογαριασμό τους, ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί η κάθε τράπεζα.

 

09/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Β' ΚΥΚΛΟΥ

Δείτε τα αποτελέσματα επιλογής των ωφελούμενων στο συνημμένο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics» και «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής» ΕΔΏ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με τους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί.

Σε περίπτωση απώλειας του ΚΑΥΑΣ, μπορείτε να τον αναζητήσετε από εδώ.

 

18/09/2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Διευκρινίζεται ότι σχετικά με τις βεβαιώσεις τεκμηρίωσης της ανεργίας, οι υποψήφιοι ωφελούμενοι καλούνται να προσκομμίσουν (α) Αποδεικτικό Ανανεώσης (το πλέον πρόσφατο), (β) Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, στην οποία θα εμφανίζεται και το σύνολο συνεχούς αναγνωριζόμενου διαστήματος ανεργίας, και (γ) Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα εμφανίζεται και η ημερομηνία σύνταξης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Μπορείτε να δείτε τη μορφή των σχετικών βεβαιώσεων εδώ.

Μπορείτε να δείτε εδώ τις οδηγίες λήψης των σχετικών εντύπων από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

31/08/2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Β' ΚΥΚΛΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων (ανέργων ηλίκίας 18-24 ετών) στον Β' ΚΥΚΛΟ των Πράξεων: "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics" και "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής" παρατίνεται έως την Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

 

15/6/2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Β' ΚΥΚΛΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων (ανέργων ηλίκίας 18-24 ετών) στον Β' ΚΥΚΛΟ των Πράξεων: "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics" και "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής" παρατίνεται έως την Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

 

15/5/2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Β' ΚΥΚΛΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων (ανέργων ηλίκίας 18-24 ετών) στον Β' ΚΥΚΛΟ των Πράξεων: "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics" και "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής" παρατίνεται έως την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

 

24/4/2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ Α' ΚΥΚΛΟΥ

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που υπέβαλλαν αίτηση στον Α' Κύκλο, όμως δεν εντάχθηκαν σε κάποιο τμήμα κατάρτισης μπορούν να επανυποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στον Β' Κύκλο. Το σύστημα των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τα άτομα αυτά θα ενεργοποιηθεί τις επομένες ημέρες.

 

24/4/2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο "Ετήσιο Εισόδημα" της αίτησης θα συμπληρώνεται το ποσό που περιλαμβάνεται στη γραμμή "Συνολικό Εισόδημα", όπως αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα), όπως εμφανίζεται εδώ.

 

31/3/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

"Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics" και "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής"

Β' Κύκλος

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση εδώ.

Υποβάλλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση εδώ. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15/5/2017

 

14/02/2017

Δείτε τα αποτελέσματα επιλογής των ωφελούμενων στο συνημμένο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics» και «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής».

Πρακτικό Επιλογής Ωφελούμενων (Ορθή Επανάληψη)